Fotowoltaika Jako Usługa

Oszczędności bez inwestycji

Główne korzyści

Brak kosztów inwestycyjnych

Brak kosztów inwestycyjnych oraz długoterminowe oszczędności dla firmy

Serwis i utrzymanie 24/7

EDP zapewnia serwis i utrzymanie oraz stały nadzór instalacji fotowoltaicznej przez Centrum Kontroli przez cały okres umowy

Energy Management Platform

System umożliwiający użytkownikowi kontrolę zarówno zużycia, jak i produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej

Energy Manager

Rozwiązanie, które zapewnia natychmiastowe oszczędności bez bezpośrednich kosztów inwestycyjnych, gdzie opłaty są bezpośrednio związane z ilością wyprodukowanej energii

  • Miesięczna opłata za użytkowanie instalacji obliczana na podstawie rzeczywistej produkcji energii przez instalację PV. Brak kosztów dla klienta w przypadku braku produkcji energii, ponadto gwarantowane oszczędności - opłata niższa od oszczędności.
  • Umowa na 10 lub 15 lat
  • Po zakończeniu umowy instalacja PV przechodzi nieodpłatnie na własność klienta
  • Możliwość wykupu instalacji w trakcie trwania umowy (spadek wartości w czasie)
  • Prosta ocena ryzyka kredytowego.
Content Media Energy Efficiency Projects

Easy Solar

Efektywne rozwiązanie, które zapewnia natychmiastowe oszczędności bez konieczności ponoszenia kosztów inwestycyjnych i kosztów zarządzania instalacją.

  • Stała opłata miesięczna zależna od prognozowanych oszczędności, dzięki czemu koszty są przewidywalne dla klienta przez cały okres trwania umowy. Oszczędności są gwarantowane - opłata niższa niż oszczędności
  • Umowa na 15 lat
  • Gwarancja Produkcji Energii - klient jest chroniony w przypadku, gdy instalacja PV wyprodukuje mniej energii niż zakładano, otrzymuje rekompensatę za niedobór produkcji
  • Możliwość wykupu instalacji w trakcie trwania umowy (spadek wartości w czasie).
Poupanca

Gwarancja produkcji energii dla Easy Solar

Na produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej mogą mieć wpływ różne czynniki klimatyczne oraz inne zjawiska związane ze stratami w samej instalacji.

 

 

W celu zabezpieczenia klienta przed stratami w produkcji energii, EDP wprowadziło unikalną gwarancję minimalnej ilości energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną.

W ramach gwarancji, na koniec każdego roku, EDP weryfikuje poziom rzeczywistej produkcji energii z instalacji i porównuje go z wolumenem prognozowanym. Jeśli roczna produkcja energii jest niższa od szacowanego poziomu, uruchamiana jest gwarancja produkcji, dzięki której klient otrzymuje rekompensatę finansową za ewentualny niedobór energii.

ZAMÓW OFERTĘ

System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Core.Models.IPublishedContent];