Polityka plików cookie

1. Wprowadzenie
Celem niniejszej Polityki plików cookies jest przejrzyste i precyzyjne wyjaśnienie sposobu wykorzystania danych zebranych za pośrednictwem stron internetowych edpenergia.pl, klient.edpenergia.pl i login.edpenergia.pl. W niniejszej Polityki plików cookies EDP ENERGIA POLSKA określa, w jaki sposób, kiedy i dlaczego korzysta z plików cookies na tych stronach.
Niniejsza strona korzysta z plików cookie nie tylko w celu zapewnienia unikatowej i spersonalizowanej usługi, ale także w celu umożliwienia nam udostępniania naszym partnerom technologicznym zbiorczych danych, które pozwalają nam nieprzerwanie i bezproblemowo ulepszać naszą stronę internetową i poruszanie się po niej. Zaznaczając pole zgody na banerze znajdującym się na stronie głównej i kontynuując przeglądanie edpenergia.pl, klient.edpenergia.pl i login.edpenergia.pl, odwiedzający wyraża zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie.W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki plików cookies na tej stronie użytkownicy mogą kontaktować się z EDP ENERGIA POLSKA poprzez następujące punkty kontaktu:
• E-mail: edpenergia.pl@edp.com

2. Czym są pliki cookies
Pliki cookies to pliki cyfrowe z niewielkimi fragmentami informacji (zwykle także z unikatowym identyfikatorem), które są pobierane i przechowywane na urządzeniu odwiedzającego daną witrynę. Mogą być tymczasowe (automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki) lub stałe (do określonej daty wygaśnięcia), a także oryginalne (zdefiniowane przez podmiot obsługujący witrynę) lub takie, za które odpowiedzialne są podmioty zewnętrzne.Pliki cookies można kategoryzować według celu, jakiemu służą. Istnieją pliki cookies, które są niezbędne do działania strony internetowej, podczas gdy inne zbierają informacje statystyczne w celu analizy korzystania ze strony internetowej i jej wydajności. Istnieją pliki cookies, które są używane w celu zapewnienia dostępności dodatkowych funkcji na stronie internetowej lub w celu zapisania preferencji odwiedzającego dotyczących korzystania ze strony internetowej za każdym razem, gdy używa tego samego urządzenia. Inne pliki cookies mogą dodatkowo mierzyć skuteczność aplikacji i efektywność reklam zewnętrznych
Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookies, odwiedzający mogą zapoznać się z dwiema platformami, które zawierają bardziej szczegółowe informacje o plikach cookies, a nie mają żadnego gospodarczego ani prawnego związku z EDP ENERGIA POLSKA: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub https://jakwylaczyccookie.pl/.


3. Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies?
Korzystanie z plików cookies jest czymś powszechnym dla prawie wszystkich stron internetowych i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na urządzenia (komputery, tablety, telefony komórkowe itp.), w których są przechowywane, pozwalając na lepsze korzystanie z platformy, zarówno pod względem wydajności, jak i nawigacji, ponieważ dostępne treści są dostosowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań użytkowników.Dzięki temu pliki cookies pozwalają Witrynie zapamiętać informacje o twojej wizycie, takie jak preferowany język, lokalizacja, powtarzalność sesji i inne zmienne, które uważamy za istotne, aby twoje wyszukiwanie było znacznie wygodniejsze i wydajniejsze.


4. Wykorzystywane pliki cookies i ich cele
EDP ENERGIA POLSKA przedstawia informacje o plikach cookies używanych na stronie internetowej, a także cele, które uzasadniają ich wykorzystanie.Ta strona internetowa lub e-maile wysyłane przez EDP ENERGIA POLSKA mogą zawierać linki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym tych, za które odpowiedzialność ponosi kilku partnerów. Jeśli uzyskasz dostęp do jednego z tych linków lub aplikacji, musisz wziąć pod uwagę, że ich Polityka plików cookies jest wyłączną odpowiedzialnością podmiotów, które nimi zarządzają. Z tego powodu przed użyciem innych platform lub aplikacji należy zapoznać się z ich Polityką plików cookies.Niezbędne pliki cookies:

5. Czy powinienem zaakceptować użycie plików cookies?
Zgodnie z obowiązującym prawem, z wyjątkiem niezbędnych plików cookies (których używamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu dotyczącego funkcjonowania sprawnej i wydajnej strony internetowej), niniejsza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies wyłącznie za wcześniejszą wyraźną zgodą użytkownika. EDP ENERGIA POLSKA zobowiązuje się wykorzystywać pliki cookies wyłącznie do celów, o których mowa w poprzednim akapicie. Konsekwencje niewyrażenia zgody na użycie plików cookies mogą się różnić w zależności od kategorii danego pliku cookies:
• Niezbędne pliki cookies: są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach.
• Pliki cookies dotyczące wydajności i analityczne: jeśli nie zezwolisz na takie pliki cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą witrynę.
Istotne jest wskazanie, że chociaż nie jest obowiązkowa, pełna zgoda na wykorzystanie plików cookies przedstawionych powyżej jest wysoce zalecana, aby zapewnić pełne wykorzystanie funkcjonalności tej witryny.


6. Zarządzanie plikami cookies
Większość przeglądarek pozwala kontrolować pliki cookies przechowywane na urządzeniach odwiedzającego, a także umożliwia ich natychmiastowe usunięcie, jeśli użytkownik nie chce już dłużej zezwalać na lokalne przechowywanie plików cookies.Użytkownicy mogą zawsze skonfigurować urządzenia i przeglądarki, których używają do akceptowania wszystkich lub niektórych plików cookies, aby powiadamiały ich o każdym wysłaniu pliku cookies lub nigdy nie przyjmowały plików cookies. Aby mieć możliwość łatwego zarządzania plikami cookies w przeglądarce, możesz użyć jednego z poniższych linków:
• Aby uzyskać więcej informacji na temat „Przeglądania prywatnego” i zarządzania plikami cookies w przeglądarce Firefox, kliknij tutaj
• Aby uzyskać więcej informacji na temat „Przeglądania incognito” i zarządzania plikami cookies w przeglądarce Chrome, kliknij tutaj
• Aby uzyskać więcej informacji na temat „Przeglądania prywatnego” i zarządzania plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer, kliknij tutaj
• Aby uzyskać więcej informacji na temat „Przeglądania prywatnego” i zarządzania plikami cookies w przeglądarce Safari, kliknij tutaj
• Aby uzyskać więcej informacji na temat „Przeglądania prywatnego” i zarządzania plikami cookies w przeglądarce Opera, kliknij tutaj


7. Zmiany w Polityce plików cookies
Wszelkie zmiany w Polityce plików cookies w przyszłości będą publikowane na tej stronie, a my podejmiemy wszelkie niezbędne środki, aby poinformować cię o wszelkich zmianach w tej Polityce plików cookies. Prosimy często sprawdzać stronę, aby móc zapoznać się z wszelkimi aktualizacjami lub zmianami w tej Polityce plików cookies.Ta polityka została ostatnio sprawdzona i zaktualizowana: [01/07/2019]

System.Web.Mvc.HtmlHelper`1[Umbraco.Core.Models.IPublishedContent];